گستره خدمات من

من در طول تجربه کاری هفده ساله ام حوزه های کاری متنوعی را تجربه کرده ام که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود:

پیاده سازی سیستمها و استانداردهای مدیریت

راهکارهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار

راهکارهای مدیریت پروژه سازمانی

سیستم مدیریت آموزش و یادگیری

پژوهشهای درحال انجام من

یکی از بزرگترین علایق من در زندگی، کار در حوزه های تحقیقاتی مورد علاقه ام است که حاصل آن تولید مقالات متعدد
و حضور در کنفرانسهای مختلف می باشد. برخی از نمونه های این کنفرانسها بدین شرح است:

زمینه جدید مطالعاتیپژوهشیحرفه ای من

علم داده یا Data Science یک حوزه علمی میان رشته ای در مورد روشهای علمی، فرآیندها
و سیستم های استخراج دانش یا بینش از داده ها در فرم های مختلف است

کارفرمایان ویژه

برخی از مشتریان و کارفرمایان پروژه ها و فعالیتهایی که در گذشته داشته ام را می توان در اینجا مشاهده نمود